Kuunteleva rukous – mahdollisuus sielunhoitoterapiassa

Perheniemen Opisto

Olen Hanna Hyttinen, 53 – vuotias perheenäiti ja puoliso Porvoosta.

Olen valmistunut sielunhoitoterapeutiksi Perheniemen opistolta 12.12.-21 “Lähellä ihmistä – terapeuttisen sielunhoidon koulutus”- linjalta. Lisäksi olen sosionomi ja neuropsykiatrinen valmentaja.

Olen työskennellyt sosiaalialalla vuodesta -91 lähtien perheiden, nuorten ja lasten parissa. Kaipuuni on ollut jo pitkään päästä työmuodon pariin, jossa olisi mahdollista käsitellä asiakkaan kanssa asioita myös kristilliseltä arvopohjalta. Sielunhoitoterapeutin koulutus olikin näin luonteva jatkumo minulle, ja tällä hetkellä otan terapia-asiakkaita vastaan Porvoossa oman työni ohessa.

Sielunhoitoterapiatyössä näen rukouksen merkittävänä osa-alueena. Opiskeluaikanani pohdin rukouksen luonnetta terapiatyössä, ja mielenkiintoni heräsi kuuntelevan rukouksen puoleen, sekä siihen miten se voisi palvella sielunhoitoterapiassa. Tein päättötyöni aiheesta ”Kuunteleva rukous – mahdollisuus sielunhoitoterapiassa” ja olen kiitollinen voidessani jakaa aiheesta.

Kuuntelevassa rukouksessa herkistymme Jumalan äänen puoleen ja hiljennymme Jumalan läsnäoloon. Pysähdymme kuuntelemaan odottaen mitä Jumalan sydämellä on, mitä Hän on varannut meille ja  lähimmäisillemme valtakuntansa eteenpäin menemiseksi. Kuunteleva rukous on samanaikaisesti sekä kuuntelemista että rukousta. Se on rukoustapa, jolla opetellaan tavoittelemaan profetoimisen lahjaa, sekä käyttämään ja arvioimaan sitä. 

Kuuntelevan rukouksen lähtökohtana on omakohtainen perustus Kristuksen ristin työhön ja Raamatun Sanaan auktoriteettina. Jumalan lapsen identiteetin omaksuminen ja siinä kasvaminen auttaa meitä opetellessamme armolahjojen käyttöä. Meidän tulisi etsiä ennen kaikkea Jumalaa itseään, tuntea Hänen rakkautensa ja sen tuoma turva. Tästä lähtökohdasta käsin emme niin helposti hairahdu tuomaan esille omia tarkoitusperiämme, mikä vääristäisi sen, mitä olemme kokeneet Jumalan antaneen meille. Jeesus on esimerkkinä meille tässä. Hän erottautui yksin rukoilemaan ja olemaan Isän kanssa, eikä hän tehnyt mitään muuta kuin mitä näki Isän tekevän (Joh.5:19).

Jumala puhuu meille moninaisin tavoin. Hän puhuu esimerkiksi Sanansa, olosuhteiden, unien, toisten ihmisten, musiikin, mielikuvien ja näkyjen kautta. Rukoillessamme toisen puolesta, voi Jumala puhua meille myös usean tavan kautta samanaikaisesti, esimerkiksi kuvan ja tiedon sanan kautta. Meidän onkin hyvä olla avoin sille, mitä Jumala haluaa kauttamme välittää.

Jumalan äänen kuuleminen ei ole vaivalloista. Se kysyy vain harjoittelua, sekä uskoa ja luottamusta Jumalaan. Siinä on kuitenkin hyvä olla aralla mielellä. Joskus Jumalan äänen erottaminen omista ajatuksista voi olla hankalaa.Meidän tulee katsoa Jumalaan eikä itseemme. Hän on kaiken viisauden lähde. Hänen läsnäolossaan me voimme kasvaa Hänen äänensä kuulemisessa. Kuuntelevaa rukousta saa harjoitella levosta käsin, epäonnistumiset sallien. Tämä lähtökohta oikeastaan on kuuntelevan rukouksen onnistumisen pohjalla.

Kuuntelevaa rukousta voi harjoitella monella tapaa, esimerkiksi yksin, pareittain tai ryhmässä. Ennen harjoitusta on hyvä pyytää Jumalaa siunaamaan kaikkia niin, että profetian lahja voisi toimia. Yksi esimerkki harjoittelusta on, että neljän hengen ryhmässä rukoillaan hiljaa hetki edeltä sovitun ryhmän jäsenen puolesta (esimerkiksi minuutti pari), jonka jälkeen voi halutessaan kertoa ääneen jos on jotain rukouksessa kokenut. Tässä ei ole ääneen rukoilemista, eikä mitään painostusta kertoa kokemuksistaan. Aivan hyvin voi halutessaan vain seurata tai sanoa, ettei tällä kerralla tullut mitään mieleen. Lopuksi voidaan siunata henkilö Herran siunauksella.

Kuunteleva rukous on toimiva osa sielunhoitoterapiaa. Päättötyössä haastattelemani sielunhoitoterapeutti kertoi, että kuunteleva rukous on läsnä sekä tapaamisissa, että tapaamisten ulkopuolella. Hän on kuulolla Jumalan puoleen mitä annettavaa Jumalalla on. Hän kertoi Jumalan usein johdattaneen täsmällisiin aihealueisiin ja toimivien menetelmien käyttöön. Hän myös kertoi varovaisuudestaan profetian esille tuonnissa. Hän odottaa asiakkaan saavan itse asiaansa rohkaisun Jumalalta ja vahvistaa sen sitten. Rohkaisevaa oli myös kuulla, miten haastattelemani sielunhoitoterapia-asiakas kertoi alkaneensa tapaamisissa ymmärtää Jumalan puhuvan hänelle kuuntelevassa rukouksessa erityisesti kuvien välityksellä.

Kuuntelevasta rukouksesta on tulossa maaliskuussa kaksipäiväinen lyhytkurssi Perheniemen opistolla (18.-19.3. -22), josta tarkemmat tiedot opiston kotisivuilla www.perheniemi.com, tai Perheniemen toimistosta puh. 057574100.  Olet sydämellisesti tervetullut osallistumaan ja oppimaan lisää kuuntelevasta rukouksesta!

Runsasta Jumalan siunausta sinulle tähän vuoteen!

Hanna Hyttinen

Puh.040-7015019

hanna.hyttin@gmail.com

Vastaa