Rukousseminaari- Puhu Herra, minä kuuntelen 24.-26.5.2024 Perheniemessä.

Hanna Hyttinen ja Petri Välimäki mukana.

Viikonlopun aikana saat kattavaa tietoa rukouksen olemuksesta ja kuuntelevasta rukouksesta sekä siitä, miten kuuntelevan rukouksen kautta voi turvallisesti palvella muita Raamattuun perustuviin perusperiaatteisiin nojaten.

Ilmoittaudu sähköisellä ilmoittautumislomakkeella tai opiston toimistoon opisto@perheniemi.com tai p. 05 7574 100 12.5.2024 mennessä. 

Perheniemi tarjoaa koulutusta

Integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä 5.9.2024-21.11.2026, https://perheniemi.com/koulutukset/62

Muita Perheniemen koulutuksia, kursseja ja seminaareja: https://www.perheniemi.com/kurssit/

Ensimmäiset sielunhoitoterapeuttien työnohjaajat valmistuivat

Kolme Suomen ACC:n akkreditoimaa terapeuttisen sielunhoidon koulutustahoa järjesti 20 op täydennyskoulutuksen työnohjausta tekeville. Painopisteenä oli hengellisyyden integroiminen työnohjaukseen. Koulutetut toimivat mielellään sielunhoitoterapeuttien työnohjaajina.

Suomen ACC:n suositus on, että sielunhoitoterapiatyötä tekevillä on yksi tunti kuukaudessa työnohjausta. Jos asiakkaita on vähäinen määrä, silloin suositus on tunti kahdeksaa asiakasistuntoa kohti. Riittävä työnohjaus on akkreditoinnin edellytys.

Luettelo työnohjaajista oheistietoineen löytyy tästä . Osa työnohjaajista antaa myös koulutukseen kuuluvaa sielunhoitoterapiaa sielunhoitoterapiaa opiskeleville.

Haluatko olla kouluttamassa sielunhoitoa seurakunnissa?

Lähimmäisen kohtaaminen – sielunhoidon peruskurssi sopii hyvin sieluhoidon koulutuksiin. Voit tutustua materiaaliin ja tilata sen tästä.

Akkreditoinnin kriteerit ja akkreditointihakemusten sisältö on luettavissa suoraan Suomen ACC:n nettisivuilta kohdasta Akkreditointia ja tarkemmin sieltä osuudesta Akkreditoinnin hakeminen.