Ensimmäiset sielunhoitoterapeuttien työnohjaajat valmistuivat

Kolme Suomen ACC:n akkreditoimaa terapeuttisen sielunhoidon koulutustahoa järjesti 20 op täydennyskoulutuksen työnohjausta tekeville.Painopisteenä oli hengellisyyden integroiminen työnohjaukseen. Koulutetut toimivat mielellään sielunhoitoterapeuttien työnohjaajina.

Suomen ACC:n suositus on, että sielunhoitoterapiatyötä tekevillä on yksi tunti kuukaudessa työnohjausta. Jos asiakkaita on vähäinen määrä, silloin suositus on tunti kahdeksaa asiakasistuntoa kohti. Riittävä työnohjaus on akkreditoinnin edellytys.

Luettelo työnohjaajista oheistietoineen löytyy tästä. Osa työnohjaajista antaa myös koulutukseen kuuluvaa sielunhoitoterapiaa sielunhoitoterapiaa opiskeleville.

Uusi hallitus järjestäytynyt, uusi puheenjohtaja valittu

Suomen sielunhoitoterapeutit ry:n on järjestäytymiskokouksessaa 24.1.2023 valinnut keskuudestaan seuraavat henkilöt hallituksen eri palvelutehtäviin:

-puheenjohtajaksi Tuula Pitkänen
-varapuheenjohtajaksi Annukka Suonpää
-sihteeriksi Satu Veijonen
-rahastonhoitajaksi Aila Lyytikäinen
-jäsenasioiden hoitajaksi Anne Trög
-nettivastaavaksi Marjo Autio
-facebook -vastaavaksi Outi Peltoniemi

Muut hallituksen jäsenet ovat Jarkko Malinen, Maria Hietanen ja Tiina Välimäki.

Pohjanmaan aluetapaaminen on tulossa huhtikuun lopulla Vaasaan! Katso tarkemmin tästä.

Suomen ACC tarjoaa webinaareja ja muita palveluja myös muille kuin jäsenilleen. Tarkempia tiedot kevätkauden 2023 webinaareista saat tästä.

Tulossa uusi, erityisesti sielunhoitoterapeuteille suunnattu täydennyskoulutus!
29.9.-1.10.2023 Hauras mieli ja hengellisyys, täydennyskoulutus sielunhoitoterapeuteille Heinäkallion leirikeskuksessa Kangasalla. Järjestää RE-koulutus ry.

Eheytyshoidot valokeilassa

Suomen ACC on YLEn haastattelemana ottanut kantaa sen jäsenyhdistyksen väitettyihin eheytyshoitoihin. Eheytyshoidoista on tulossa eduskunnan käsittelyyn myös niiden kieltämistä vaativa kansalaisaloite. Suomen ACC:n kannanotto perustuu ACC:n eettisiin periaatteisiin ja ohjeisiin, joihin myös Suomen sielunhoitoterapeutit ry jäsenistöineen on sitoutunut. Voit lukea ACC:n Ylelle antaman kannanoton ja myös eduskunnalle pyynnöstä annetut lausunnot eheytyshoitoihin ja mm. translakiin tästä.

Haluatko olla kouluttamassa sielunhoitoa seurakunnissa?

Uudistettu Lähimmäisen kohtaaminen – sielunhoidon peruskurssin materiaali on saanut Suomen ACC:n akkreditoinnin. Voit tutustua materiaaliin ja myös tilata sen tästä.

Sielunhoitoterapeuttien opiskelun päättötöihin on nyt mahdollisuus tutustua julkaisuarkistossa joka löytyy päävalikon lopusta. Toistaiseksi päättötyöt ovat Perheniemen evankelisen opiston viimeisimmältä kurssilta.

Suomen ACC:n akkreditoinnin kriteerit ja akkreditointihakemusten sisältö on nyt luettavissa suoraan Suomen ACC:n nettisivuilta kohdasta Akkreditointia ja tarkemmin sieltä osuudesta Akkreditoinnin hakeminen.

Hei rakkaat kollegat! Asiakastiedostojen salassapito on tärkeä asia työmme etiikassa. Pitkään yritin löytää ratkaisua kansioiden salaamiseen, mutta nyt olen löytänyt ratkaisun joka on tuonut ainakin minulle mielenrauhaa. Secret folder – sovellukseen voi siirtää salasanan taakse useita salassapidettäviä kansioita, ja avata niistä vain tarvittavat lock/unlock -valinnalla. Toki pitää muistaa lukita oma kansio lock-valinnalla työskentelyn jälkeen, kun on sinne on siirtänyt tietoa. Kun kansio on lukittu, siellä olevia tiedostoja ei voi avata eikä poistaa. Jos vahingossa poistat tiedoston kun kansiota ei ole lukittu, sen voi kyllä palauttaa roskakorista. Jos havaitset turvallisuudessa tai toiminnassa ongelmia, ilmoita minulle (netti(at)ssht.fi).

Terveisin Pekka, nettivastaava

Olethan huomannut, että vuoden 2021 alusta joudut laskuttamaan arvonlisäveroa sielunhoitoterapeutin palveluista vasta kun yrityksesi liikevaihto ylittää 15000 euroa!

(lisätietoa: Taloustaito 1/2021, s1 ja s2)

.

Muutoksia sivuillamme!

Viikon eväs on muuttunut Kuukauden evääksi ja tullee myös syksyllä 2022 tarjoamaan viikottain vaihtuvan rukouksen tai mietteen. . Ensimmäinen viikon eväs (viikko 38/2020) on julkaistu 14.9.2020.

Seppo Jokinen in memoriam

Rakas yhdistyksemme kunniajäsen, sielunhoitoterapian uranuurtajamme, pastori, terapeutti ja kirjailija Seppo Jokinen siirtyi ajasta iäisyyteen 24.6.2020, hautajaiset pidetään 15.7.2020.

Sepolla on paikkansa jokaisen RE-sielunhoitoterapeutin sydämessä, varmasti myös kaikkien muidenkin koulutusten käyneiden sielunhoitoterapeuttien sydämissä. Lämpimät osanottomme Sepon läheisille meidän kaikkien puolesta!

Oheinen kuva on otettu Seposta ja Päivimaria Kuivamäestä tämän vuoden tammikuulta Suomen ACC:n konferenssista psykologisen tiedon ja kristillisen uskon vuorovaikutuksesta. Kuva kertoo Seposta niin paljon. Kiitos Seppo työstäsi ja rakkaudestasi!

Suomen sielunhoitoterapeutit ry

https://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/pastori-terapeutti-ja-kirjailija-seppo-jokinen-on-kuollut/

KORONAVIRUKSEN VAIKUTUKSESTA ASIAKASTAPAAMISIIN

Asiakastapaamisten jatkuminen ja yhteys terapeuttiin saattaa näinä aikoina olla asiakkaalle kullan kallis. Mikäli kuitenkin sovittujen tapaamisten peruminen tai asiakassuhteen toistaiseksi keskeyttäminen tulee eteen, on tärkeätä tehdä tästä aidosti yhteinen päätös. Toimitaan siis asiakkaan näkemyksen pohjalta kuitenkin siten, että terapeutilla itsellään on oikeus  myös olla hyväksymättä kasvokkain tapaamista. Asiakkaan mielipidettä on siis hyvä kysyä ensin, ja sitten tehdään päätös. Mikäli terapeutti ilmaisee mielipiteensä ensin, terapiasuhteeseen liittyvä auktoriteetti saattaa vaikuttaa asiakkaan mielipiteeseen.

Mikäli päädytään kasvokkain tapaamiseen, pidetään huolta riittävästä etäisyydestä, tarkasta hygieniasta ja kosketuksen välttämisestä. Yksi vaihtoehto on myös yhteinen kävely ulkoilmassa.

Etätapaaminen puhelun, Skypen tai vastaavan yhteyden kautta on turvallisuuden kannalta varmin vaihtoehto.