Monilla ihmisillä on tarve prosessoida terapiassaan myös hengellisiä asioita. Hengellisen alueen kipupisteissä kaivataan auttajaa, jolla on oma vakaumus ja ymmärrystä hengellisistä asioista.

Sielunhoitoterapia perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen. Rukous, Raamattu ja uskon eläminen todeksi kristittyjen yhteydessä ovat läheisiä asioita sielunhoitoterapeuteille.

Jos ihminen ei voi tai halua psykoterapiasuhteessaan käsitellä uskonasioitaan, on mahdollista käydä niitä läpi sielunhoitoterapeutin kanssa psykoterapian rinnalla. Tämä on käytännössä osoittautunut hyvinkin toimivaksi ratkaisuksi.