Suomen ACC (Association of Christian Councellors)

Suomen ACC ry on vuonna 2005 perustettu yhteistyöelin, joka kokoaa yhteen kristillisen terapian ja sielunhoidon alalla toimivia henkilöitä ja yhdistyksiä. Suomen sielunhoitoterapeutit ry on Suomen ACC:n jäsenjärjestö.

Suomen ACC toimii yhteistyössä ACC Europe -verkoston kanssa.

Suomen ACC

  • kokoaa kristilliseltä arvopohjalta terapia- ja sielunhoitotyötä tekevät henkilöt ja yhteisöt yhteistoimintaan, tavoitteena kehittää ja edistää kristillistä terapiaa ja sielunhoitoa Suomessa
  • toimii yhdistyksen arvopohjan mukaisen kristillisen terapian ja sielunhoidon ammatillisen osaamisen tukemiseksi ja kehittämiseksi jäsentensä parissa
  • kehittää yhdistyksen toiminnassa mukana oleville yhteisesti hyväksyttyjä kriteereitä kristilliseen terapiaan ja sielunhoitoon
  • edistää kansallista ja kansainvälistä yhteistoimintaa kristillisen terapian ja sielunhoidon alalla
  • https://www.accfinland.org