Kokonaisuus sisältää kuvan mukaiseen säilytyslaatikkoon pakatun kouluttajan materiaalin, osallistujan materiaalin sekä usb-tikun, jolla on em. aineiston lisäksi kouluttajan diasarja. Näiden lisäksi usb-tikku sisältää mm. ohjaajan ohjeet, etätehtävät, palautelomakkeen ja vaihtoehtoiset todistuspohjat.

Tälle sivulle on poimittu näytteitä Lähimmäisen kohtaaminen -sielunhoidon peruskurssin materiaalista. Kukin näyte avautuu sinistä linkkiä klikkaamalla.

Kouluttajan materiaali on perusteellinen, pohdintoja sisältävä kokonaisuus käsiteltävästä kokonaisuudesta. Se mahdollistaa kouluttajalle syvällisen perehtymisen teemoihin. Opetusta tukevat kaaviokuvat tulevat esiin kouluttajan diaesityksessä (pdf). Mikäli olet epävarma, tästä voit tarkistaa pdf-diasarjassa etenemisen.

Osallistujan materiaalissa on mukana kaikki kaaviokuvat sekä tekstiotteita kouluttajan materiaalista. Aineisto on tarkoitus jakaa osina koulutuksen edetessä.

Kouluttajan materiaaliPoimintoja kouluttajan dioistaPoimintoja osallistujamateriaalista ja tehtävistä
Kouluttajan materiaali on perusteellinen kokonaisuus kouluttajan oman osaamisen tueksi. Opetusta voi elävöittää myös omilla kokemuksilla. Mukana on runsaasti pohdintoja kulloinkin esillä olevien asioiden soveltamisesta sielunhoitotilanteessa. Vuonna 2020 akkkreditoituun aineistoon on lisätty ajankohtaista tietoa ja suositeltavaa kirjallisuutta.Osapuolet sh-tilanteessa
Syntiinlankeemus
Luominen, lankeemus, lunastus
Kiintymyssuhteet
Väkivallan kehä
Riippuvuuden kehämalli
Elämäntapamuutoksen vaihemalli
Avausryhmätyö
Etätehtävien ohjeistus
-Tehtävä: omat vahvuuteni ja heikkouteni lähimmäisenä
Kohtaamistilanteita 1
Kohtaamistilanteita 2
Sielunhoidollisen kohtaamisen puitteista, alkuosa
Rukoustyöskentelystä
-Pohdintaa hengellisten kysymysten kohtaamisesta
-Pohdintaa kiintymyssuhteesta
-Poiminta syyllisyyden käsittelystä
-Poiminta vihan käsittelystä
-Poiminta seksuaalisuuden käsittelystä
-Poiminta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä
-Poiminta parisuhteen vaiheista
-Poiminta riippuvuuksien käsittelystä
-Poiminta läheisriippuvuuden käsittelystä
-Poiminta kriisien käsittelystä
-Poiminta narsismin käsittelystä
-Poiminta akuutin avuntarpeen tunnistamisesta
-Poiminta auttamistahoista
-Poiminta itsestä huolehtimisesta
-Poiminta kurssin päätöstyöskentelystä