Sielunhoitoterapian laatu on yhdistyksemme sydämellä.

Monipuolinen ja riittävä koulutus on yksi laadun kulmakivistä. Suomen ACC on laatinut sieluhoitoterapiakoulutuksille ja sielunhoitoterapeuteille kansainvälisen tason kriteeristöt. Suomen ACC:n akkreditoinnin saanut koulutus tai terapeutti täyttää nämä kansainvälisen tason laatukriteerit, ja tällöin terapeutti saa laadun takeeksi merkitä nimikkeensä perään (ACC), esim. sielunhoitoterapeutti (ACC).

Yhdistyksemme varsinaiseksi jäseneksi pääsevät sielunhoitoterapeutit, joiden koulutuksilla on ACC:n akkreditointi tai joilla on ACC:n myöntämä henkilökohtainen akkreditointi.

Koulutuksen aikana opiskelijoilla on 40 tuntia omaa sielunhoitoterapiaa ja 150 tuntia työnohjattua asiakastyön harjoittelua. ACC:n akkreditoiduilta sielunhoitoterapeuteilta edellytetään työnohjausta myös opiskeluajan jälkeen. Työnohjaus takaa omalta osaltaan sielunhoitoterapian laatua.

Yhdistyksemme tarjoaa laadun takeeksi myös jäsenistömme asiakkaille tahon, jonne voi tuoda ilmi ongelmatilanteita jäsenistömme terapiatarjonnassa. Yhdistyksen hallitus käsittelee kirjalliset valitukset kokouksissaan. Vakavista rikkeistä tai puutteista seuraa yhdistyksen jäsenyyden menetys ja yhteystietojen poistuminen yhdistyksen nettisivujen terapeuttihausta.