Pääsyvaatimuksena sielunhoitoterapiakoulutukseen on sosiaali- ja terveysalan tai kirkollisen/seurakunnallisen alan peruskoulutus tai muu soveltuva peruskoulutus täydennettynä pitkällä sielunhoidon koulutuksella. 

Opetus on luonteeltaan poikkikirkollista. Valmistuneet sielunhoitoterapeutit ovat eri kristillisistä suunnista. Arvopohjana on pyhä Raamattu.

Sielunhoitoterapiakoulutus on laajuudeltaan vähintään 60 op, sisältäen mm.
– sielunhoitoterapian perusteet
– teologiset perusteet
– psykologiset perusteet
– mielenterveystyö, kriisit ja traumat
– seksuaalisuus, avioliitto ja perhe

Koulutukseen kuuluu myös omaa sielunhoitoterapiaa 40 h ja työnohjattua työharjoittelua vähintään 150 h sekä kirjallisuustehtäviä ja lopputyö.

Valmiiden sielunhoitoterapeuttien toiminta on jakaantunut seuraavasti:
– ammattinaan sielunhoitoterapiaa tekevät yrittäjät
– sivutoimisesti työnsä ohessa palkkiota vastaan työskentelevät
– virkansa sisällä työskentelevät
– vapaaehtoistyötä tekevät

Koulutus antaa valmiudet toimia vastuuhenkilöinä erilaisissa sielunhoitoterapeuttisissa tapahtumissa. Sielunhoitoterapeutit toimivat myös luennoitsijoina ja kouluttajina.

Kouluttajia

Suomessa on useita sielunhoitoterapeutteja kouluttavia tahoja erilaisine koulutusohjelmineen. Perheniemen opisto, RE koulutus ry ja IK-opisto ovat hakeneet ja saaneet Suomen ACC:n akkreditoinnin koulutuksilleen.

Perheniemen opisto 
Lähellä ihmistä -terapeuttisen sielunhoidon koulutus. Akkreditointi on voimassa LI-6 kurssista lähtien, kurssi on aloittanut 2013.

RE koulutus ry
SEK -terapeuttisen sielunhoidon koulutus /SEK = Sovintoon Elämän Kanssa. RE koulutuksen akkreditointi on voimassa RE7 kurssista lähtien, kurssi on aloittanut 2012. Jatkajana toimivan SEK-koulutuksen osalta akkreditointi on uusittu 2017.

IK opisto
TESIKO Terapeuttisen sielunhoidon koulutus. TESIKO -koulutus on akkreditoitua vuodesta 2017 aloittaneista lähtien. 

Lisäksi koulutusta järjestetään Kristillisessä Terapiainstituutissa eri puolilla Suomea (Kristillinen Terapiainstituutti ) sekä Rauhan Majatalossa Kajaanissa MU-koulutuksena; MU = Matkalla Uuteen (Rauhan Majatalo ).