Reponen Outi

RE-sielunhoito- ja ratkaisukeskeinen terapeutti, diakonissa