LÄHIMMÄISEN KOHTAAMINEN
sielunhoidon peruskurssi

Koulutusmateriaali on yhdistyksemme tekemä ja Suomen ACC:n akkreditoima. Materiaalin saa ostaa ja kurssin järjestää Suomen sielunhoitoterapeutit ry:n jäsen.

Kurssi on sinulle, joka:

 • Haluat kohdata ja auttaa toista ihmistä
 • Tarvitset palvelutyöhösi lisää tietoa, taitoa, ymmärrystä, välineitä
 • Toimit seurakunnassasi vapaaehtoistyössä
 • Ohjaat seurakunnassasi pienryhmää, esim. raamattupiiriä
 • Toimit seurakunnassasi rukousavustajana
 • Koet saaneesi kutsun sielunhoitotyöhön
 • Haluat lisää kokemusta apua tarvitsevan lähimmäisen kohtaamisesta
 • Haluat oppia, tietää, osata enemmän ihmisestä ja hänessä vaikuttavista lainalaisuuksista
 • Haluat oppia tunnistamaan oman osaamisesi rajat, sekä toimimaan niiden puitteissa
 • Haluat saada tietoa, mihin ohjaat, kun oma osaamisesi ei riitäKurssin tavoitteet:
 • Rohkaista kohtaamaan apua tarvitseva lähimmäinen
 • Antaa tietoja ihmisessä vaikuttavista lainalaisuuksista
 • Auttaa löytämään ja kehittämään omia kykyjä ja lahjoja
 • Auttaa tunnistamaan omat rajat ja voimavarat ja auttamaan niissä rajoissa
 • Oppia rukoilemaan toisen puolesta häntä kunnioittaen
 • Lisätä luottamusta Jumalaan ja hänen apuunsa elämän eri kohdissa

  Kurssin laajuus: Kurssi voidaan toteuttaa joko kymmenen kerran ohjelmakokonaisuutena tai kahtena viikonloppukokonaisuutena.

  Kurssi on pituudeltaan yhteensä 50 h, joista 40 h on lähiopetusta ja 10 h etätehtäviä.

KURSSIN SISÄLTÖ, 50 h:

I Osa: Lähimmäisen kohtaaminen
1.1. Esittäytyminen
1.2. Lähimmäisen kohtaaminen 1.3. Auttamiskeskustelu

II Osa: Kohtaamisen hengelliset ulottuvuudet
2.1. Käsitteiden erottelua
2.2. Kristillinen ihmiskäsitys
2.3. Sielunhoito, rukouspalvelu
2.4. Uskoon ohjaaminen

III Osa: Kohtaamisen psykologiset ulottuvuudet
3.1. Varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhde
3.2. Elämänkaareen liittyvät kehitysvaiheet
3.3. Tunteet, tarpeet, tahto

IV Osa: Jumalan mahdollisuudet
4.1. Synti, syyllisyys
4.2. Anteeksianto
4.3. Rippi

V Osa: Seksuaalisuus, avioliitto, perhe
5.1. Terve seksuaalisuus
5.2. Avioliitto, perhe
5.3. Perheväkivalta
5.4. Seksuaalinen hyväksikäyttö

VI Osa: Mielenterveys ja sen häiriöt, Kriisit ja traumat
6.1. Mitä mielenterveys on?
6.2. Miten häiriö syntyy
6.3. Kriisit ja traumat
6.4. Riippuvuudet

VII Osa: Muut mielenterveysongelmat
7.1. Uupumus ja masennus
7.2. Ahdistuneisuushäiriöt
7.3. Persoonallisuushäiriöt

VIII Osa: Terve ja epäterve auttaminen
8.1. Terve ja epäterve auttaminen
8.2. Terve ja epäterve usko
8.3. Itsestä huolehtiminen ja seurakuntayhteys

IX Osa: Ohjaaminen eteenpäin
9.1. Välittömän avuntarpeen tunnistaminen
9.2. Ohjaaminen eteenpäin
9.3. Eri auttamistahoja
9.4. Suomen ACC ry:n eettiset ohjeet

X Osa: Mitä opin, kurssin päätös
10.1. Mitä opin? Kokoava kertaus kurssin annista
10.2. Etätehtävien purku
10.3. Palautteet
10.4. Todistusten jako
10.5. Juhlakahvit

Etätehtävät:
Luukkaan evankeliumi
Psalmit

Tilaaminen

Hinta yhdistyksen jäsenille 150€
Numero tarvitaan postin saapumisilmoitusta varten.