LÄHIMMÄISEN KOHTAAMINEN sielunhoidon peruskurssin sisältörunko

  1. Lähimmäisen kohtaamiseen orientoitumista
  2. Kohtaamisen hengellisyys ja käytännöt
  3. Kohtaamisen psykologiset ulottuvuudet
  4. Jumalan mahdollisuudet
  5. Seksuaalisuus, avioliitto, perhe
  6. Mielenterveys ja sen häiriöt
  7. Muut mielenterveysongelmat
  8. Näkökulmia auttamiseen
  9. Eteenpäin ohjausta, mistä tarvittaessa apua ja tukea
  10. Mitä opin, kurssin päätös

Liiteluettelo
Lähteet
Suositeltavaa kirjallisuutta